Dokumentacja Rekrutacyjna

Karty podstawowe

 Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Umowa uczestnictwa w Projekcie

4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

5. Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

Obowiązujące wersję dokumentów rekrutacyjnych można pobrać z zakładki "Dokumenty" 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny:

1. Zapoznać sie z aktualną dokumentacją rekrutacyjną projektu.

2. Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

3. Przesłać Formularz Zgłoszeniowy mailem na adres: a.gierowska@asm-poland.com.pl i upewnić się czy dotarł tel. 24 355 77 58.

4. Oczekiwać (kilka dni) na kontakt ze strony doradcy zawodowego w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne.

5. Oczekiwać (kilka dni) na informację o wpisie na listę uczestników danego kursu bądź listę rezerwową.

6. Dostarczyć podpisaną umowę szkoleniową wraz z wszystkim załącznikami.

7. Rozpocząć udział w projekcie zgodnie z harmonogramem konkretnego kursu.