Zasady rekrutacji:

Karty podstawowe

 1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i trwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania do udziału w projekcie 100 osób z Grupy Docelowej projektu. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
 2. W projekcie może wziąć udział każdy kto spełni formalne kryteria udziału w projekcie,
 3. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby, które pozytywnie pokonały wszystkie etapy rekrutacji:
  • spełniły formalne kryteria udziału w projekcie,
  • spełniły merytoryczne kryteria udziału w projekcie,
  • uzyskały największą ilość punktów za kryteria strategiczne,
  • zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie przez komisję rekrutacyjną.