Zamówienia

Karty podstawowe

Płock dn. 15.09.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/01/2014: SZKOLENIA KOMPETENCYJNE - TRENER

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu „Szkoleń Kompetencyjnych” organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Płock dn. 15.09.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/02/2014: TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH - TRENER

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu szkoleń "Trening Umiejętności Interpersonalnych" organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Kutno dn. 13.06.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ASM/TP/ZO/01/2013:  KURS TELEMARKETERA – TRENER

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu szkoleń "Kurs telemarketera profesjonalnej telefonicznej obsługi klienta organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Kutno dn. 13.06.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ASM/TP/ZO/02/2013: DORADZTWO ZAWODOWE

Postępowanie o udzielenie zlecenia na realizację Doradztwa Zawodowego w projekcie pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
Przedmiot zamówienia określają kody CPV:
85312320-8 – usługi doradztwa
80570000-0 – usługi szkoleniowe w ramach rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Kutno dn. 12.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ASM/TP/ZO/03/2013: POŚREDNIK PRACY

Postępowanie o udzielenie zlecenia na realizację Doradztwa Zawodowego w projekcie pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
Przedmiot zamówienia określają kody CPV:
a)  79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

Pobierz plik

Wyniki

 

Płock dn. 15.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ASM_i_FNiW/TP/ZO/01/2013: USŁUGI CATERINGOWE

Postępowanie o udzielenie zlecenia na organizacji zaplecza logistycznego (catering) dla szkoleń kompetencyjnych i zawodowych realizowanych przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Fundację Nauki i Wychowania w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” nr POKL.07.02.01-14-148/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określa kod CPV
a) 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków

Pobierz plik

Wyniki

 

Ogłoszenia przeniesione ze strony www.fundacja.bosko.pl 

Płock dn. 12.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/01/2013: DORADZTWO ZAWODOWE

Postępowanie o udzielenie zlecenia na realizację Doradztwa Zawodowego w projekcie pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
Przedmiot zamówienia określają kody CPV: 
85312320-8 – usługi doradztwa
80570000-0 – usługi szkoleniowe w ramach rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Płock dn. 05.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/02/2013:  SZKOLENIA KOMPETENCYJNE - EKSPERT DS. EDUKACJI

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań eksperckich zaplanowanych dla Eksperta szkoleń kompetencyjnych polegających na opracowaniu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla trenerów i uczestników „Szkoleń Kompetencyjnych” organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Płock dn. 05.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/03/2013: SZKOLENIA KOMPETENCYJNE - TRENER

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu „Szkoleń Kompetencyjnych” organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Płock dn. 05.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/04/2013: TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH - EKSPERT DS. EDUKACJI

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań eksperckich zaplanowanych dla Eksperta ds umiejętności interpersonalnych polegających na opracowaniu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla trenerów i uczestników szkoleń "Trening Umiejętności Interpersonalnych” organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki

Płock dn. 05.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FNiW/TP/ZO/05/2013: TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH - TRENER

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadań edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu szkoleń "Trening Umiejętności Interpersonalnych" organizowanych w ramach projektu pt. „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV
80500000-9 -usługi szkoleniowe,
80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pobierz plik

Wyniki