Dokumenty do pobrania

Karty podstawowe

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

(docx)

(pdf) 

2. Formularz zgłoszeniowy 

(docx)

(pdf) 

3. Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego 

(docx)

(pdf) 

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

(docx)

(pdf) 

5. Umowa uczestnictwa w Projekcie

(docx)

(pdf) 

DOKUMENTY STAŻOWE:

6. Umowa o staż

(docx)

(pdf) 

7. Program stażu

(docx)

(pdf) 

8. Dziennik Stażu

(docx)

(pdf)

9. Sprawozdanie ze stażu

(docx)

(pdf) 

10. Opinia o przebiegu stażu

(docx)

(pdf) 

11. Wniosek urlopowy

(docx)

(pdf)

DOKUMENTY POZOSTAŁE:

12. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na staż

(xls)

(pdf) 

13. Zaświadczenie od przewoźnika

(docx)

(pdf) 

14. Oświadczenie o korzystaniu z samochodu

(docx)

(pdf)

15. Umowa użyczenia auta - wzór

(docx)

(pdf)