Grupa docelowa

Karty podstawowe

Grupę Docelową projektu jest 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. mazowieckim na terenie wybranych gmin w powiecie płockim i gostynińskim oraz sokołowskim, w tym 75 kobiet, 20 osób niepełnosprawnych,  88 osób w wieku do 25 lat, 12 osób w wieku 50+, korzystających ze świadczeń instytucji pomocy społecznej z innych powodów niż bezrobocie.