Biuro projektu: Łódź

Karty podstawowe

Fundacja Nauki i Wychowania

ul. Wodna 34
90-046 Łódź

tel.: (42) 671-85-490
fax: (42) 671-85-09

Ks. Stanisław Hajkowski

GSM:   + 48 601 269 033

e mail: fundacja@bosko.pl
www.fundacja.bosko.pl