Aktualności

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

KURS - II, III, IV i V

  • Terminy przyjęć formularzy rekrutacyjnych przyjmowane NA BIEŻĄCO
  • Terminy spotkań z doradcą zawodowym odpowiedzialnym za proces rekrutacji:  od 01.09.2013 godz. 17.15-19.00,
  • Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – lista podstawowa i lista rezerwowa po zakończeniu spotkań z doradcą zawodowym.
  • Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa, na bieżąco. DECYDUJE RÓWNIEŻ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

KURS I - STAŻE

Spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu z Kursu I rozpoczynających staże zawodowe w miesiącu lipcu 2013r zaplanowane jest w dniu 09.07.2013r o godz. 8.15 w Biurze Projektu w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno, piętro I.

Program Spotkania:

8.15 - 9.45 - Spotkanie Organizacyjne z Dyrektorem Projektu i Opiekunem Stażystów

10.00 - 11.45 - Szkolenie BHP

12.00 - ....... - Badania lekarskie 

Obecność obowiązkowa. Proszę o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości. 

Wzory dokumentów dotyczących staży zamieszczone są w zakładce "Dokumenty".

Strony