PROGRAM ZAJĘĆ DLA KURSU II

Karty podstawowe

PROGRAM ZAJĘĆ DLA KURSU II wersja 2013.11.07
POBIERZ

PROGRAM SZKOLEŃ

           
Data realizacji Temat Godziny realizacji Liczba godzin Imię i nazwisko trenera
2013.11.13 Przerwa kawowa 17.15 - 17.25 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  17.25 - 18.55 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa + kolacja 18.55 - 19:15 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  19.15 - 20.45 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.14 Przerwa kawowa 17.15 - 17.25 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  17.25 - 18.55 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa + kolacja 18.55 - 19:15 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  19.15 - 20.45 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.16 Trening Umiejętności Interpersonalnych  10.00 - 11.30 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  11.40 - 13.10 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  13.30 - 15.00 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Trening Umiejętności Interpersonalnych  15.10 - 16.40 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.17 Trening Umiejętności Interpersonalnych  11.40 - 13.10 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Kompetencyjne 13.30 - 15.00 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Szkolenia Kompetencyjne 15.10 - 16.40 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.19 Przerwa kawowa + kolacja 17.15 - 17.35 x -
Szkolenia Kompetencyjne 17.35 - 19.05 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.20 Szkolenia Zawodowe: IDI + Transkrypcje 10.00 - 11.30 2 Agata Jabłońska
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: IDI + Transkrypcje 11.40 - 13.10 2 Agata Jabłońska
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: IDI + Transkrypcje 13.30 - 15.00 2 Agata Jabłońska
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Szkolenia Zawodowe: IDI + Transkrypcje 15.10 - 17.40 2 Agata Jabłońska
2013.11.21 Szkolenia Zawodowe: IDI + Transkrypcje 15.45 - 17.15 2 Agata Jabłońska
Przerwa kawowa 17.15 - 17.25 x -
Szkolenia Kompetencyjne 17.25 - 18.55 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa + kolacja 18.55 - 19:15 x -
Szkolenia Kompetencyjne 19.15 - 20.45 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.22 Szkolenia Kompetencyjne 10.00 - 11.30 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Kompetencyjne 11.40 - 13.10 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Kompetencyjne 13.30 - 15.00 2 Małgorzata Ochocińska
2013.11.26 Szkolenia Zawodowe: FGI + Tranksrypcje 10.00 - 11.30 2 Artur Janiszewski
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: FGI + Tranksrypcje 11.40 - 13.10 2 Artur Janiszewski
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: FGI + Tranksrypcje 13.30 - 15.00 1 Artur Janiszewski
2013.11.27 Szkolenia Zawodowe: FGI + Tranksrypcje 10.00 - 11.30 2 Artur Janiszewski
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: FGI + Tranksrypcje 11.40 - 13.10 2 Artur Janiszewski
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: FGI + Tranksrypcje 13.30 - 15.00 1 Artur Janiszewski
2013.11.28 Szkolenia Zawodowe: Mystery Shopper 10.00 - 11.30 2 Joanna Florczak - Czujwid
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: Mystery Shopper 11.40 - 13.10 2 Joanna Florczak - Czujwid
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: Mystery Shopper 13.30 - 15.00 2 Joanna Florczak - Czujwid
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Szkolenia Zawodowe: Mystery Shopper 15.10 - 16.40 2 Joanna Florczak - Czujwid
2013.11.29 Szkolenie Zawodowe: CATI 10.00 - 11.30 2 Marcin Balcerzak
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenie Zawodowe: CATI 11.40 - 13.10 2 Marcin Balcerzak
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenie Zawodowe: CATI 13.30 - 15.00 2 Marcin Balcerzak
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Szkolenie Zawodowe: CATI 15.10 - 16.40 2 Marcin Balcerzak
2013.11.30 Szkolenia Kompetencyjne 10.00 - 11.30 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Kompetencyjne 11.40 - 13.10 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Kompetencyjne 13.30 - 15.00 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Szkolenia Kompetencyjne 15.10 - 16.40 2 Małgorzata Ochocińska
2013.12.01 Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Kompetencyjne 11.40 - 13.10 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Kompetencyjne 13.30 - 15.00 2 Małgorzata Ochocińska
Przerwa kawowa 15.00 - 15.10 x -
Szkolenia Kompetencyjne 15.10 - 16.40 2 Małgorzata Ochocińska
2013.12.02 Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 10.00 - 11.30 2 CIRR
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 11.40 - 13.10 2 CIRR
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 13.30 - 15.00 2 CIRR
2013.12.03 Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 10.00 - 11.30 2 CIRR
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 11.40 - 13.10 2 CIRR
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 13.30 - 15.00 2 CIRR
2013.12.04 Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 10.00 - 11.30 2 CIRR
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 11.40 - 13.10 2 CIRR
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: Kurs Telemarketingu 13.30 - 15.00 2 CIRR
2013.12.05 Szkolenia Zawodowe: CAWI 10.00 - 11.30 2 Krzysztof Kozon
Przerwa kawowa 11.30 - 11.40 x -
Szkolenia Zawodowe: CAWI 11.40 - 13.10 2 Krzysztof Kozon
Przerwa obiadowa 13.10 - 13.30 x -
Szkolenia Zawodowe: CAWI 13.30 - 15.00 2 Krzysztof Kozon