TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Karty podstawowe

KURS - II, III, IV i V

  • Terminy przyjęć formularzy rekrutacyjnych przyjmowane NA BIEŻĄCO
  • Terminy spotkań z doradcą zawodowym odpowiedzialnym za proces rekrutacji:  od 01.09.2013 godz. 17.15-19.00,
  • Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – lista podstawowa i lista rezerwowa po zakończeniu spotkań z doradcą zawodowym.
  • Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa, na bieżąco. DECYDUJE RÓWNIEŻ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę kierować najpiew drogą elektroniczną 
do Pani Anety Gierowskiej
 na adres e-mail:  a.gierowska@asm-poland.com.pl  

Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego z doradcą zawodowym.

Na spotkanie z doradcą zawodowym proszę zabrać wydrukowany i podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego.

 

KURS - I

  • Terminy przyjęć formularzy rekrutacyjnych: 03.06.2013 – 18.06.2013r,
  • Terminy spotkań z doradcą zawodowym odpowiedzialnym za proce rekrutacji: 03.06.2013r – 18.06.2013r godz. 17.15-19.00,
  • Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – lista podstawowa i lista rezerwowa: 18.06.2013r,
  • Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa: 18.06.2013r